Онлайн курсове, частни интерактивни уроци и корпоративни обучения от Даскал.eu

Моите възможности

В днешно време е необходимо човек да повишава постоянно своята квалификация. Ето защо сме предвидили курсове и индивидуални уроци за възрастни. Дали ще бъдат по езиково обучение, компютърна грамотност, финансова грамотност или строго професионално обучение като CFA, Autocad и др. зависи от Вашите нужди. Ние ще го осигурим.

Предлагаме възможност за:

 • Индивидуални уроци: Тук Вие определяте всички параметри на обучението.
 • Курс: Курсовете за възрастни се провеждат в малки групи от 4-5 човека. Най-важното предимство в случая е, че можете да ползвате услугата по всяко време, стига това да е уговорено с останалите участници в курса и преподавателя. Предвид работното Ви време и натоварено ежедневие знаете, че повечето курсове по езиково обучение са вечер от 18 часа, което не винаги е удобно за всеки. В daskal.eu можете да имате курс по всяко време на денонощието, стига останалите курсисти и преподавателят да са съгласни.
 • Уебинари: Платформата daskal.eu предоставя възможност да провеждате уебинари. Те могат да бъдат или като част от обучението, което водите като лектор по даден предмет или за рекламиране на продуктите или услугите, които предлагате. Нашата платформа, както може да видите от видео клипчетата на сайта, предоставя много повече функционалности от традиционните средства за провеждане на уебинари. Това ще ви позволи да представите своя урок или продукт по най-добрия начин. Ако искате да организирате такъв уебинар се свържете с нас.
 • Корпоративно обучение: Квалификацията на служителите е приоритет за всяка сериозна компания. Фирмите, които имат офиси в няколко града, обикновено срещат трудности по отношение на обучението на служителите си. Ако офисът се намира в неголям град в страната, намирането на качествени преподаватели е трудоемка задача. Командироването на служители е още по-трудно и скъпо. Daskal.eu разрешава тези проблеми. Инвестицията, която се изисква под формата на време и финанси става минимална.

  * Предлагаме индивидуални условия на корпоративните си клиенти.
 • ЦПО Даскал: Даскал България АД притежава лиценз за център за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образувание и обучение (НАПОО).

  Това ни дава възможност да обучаваме и да издаваме сертификати за придобита професия по следните професии:

  1. Финансист

  2. Финансов Отчетник

  3. Данъчен и митнически посредник

  4. Оперативен счетоводител

  5. Офис- мениджър

  6. Офис-секретар

  7. Програмист

  8. Системен програмист

  9. Оператор на компютър

  10. Организатор интернет приложения

  Тези, които се интересуват за придобиване на някои от по-горе изброените професии, да пишат на kirilov@daskal.eu