Общи условия — Даскал.eu

Общи условия на Daskal.eu

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които daskal.eu предоставя Услуги на потребителите си посредством платформата си daskal.eu.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично („Вие“) и „Даскал България“ АД, ЕИК: 203873595, със седалище и адрес на управление: България, гр. Габрово, ул. Станционна 14 (Daskal.eu).

Daskal.eu изразява волята си да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните кумулативни условия:

  1. Вие сте Потребител на Daskal.eu и сте приели Общите Условия, съгласно които имате право да използвате Платформата на Daskal.eu по начините, предвидени в тях;
  2. Правното съглашение между Вас и Daskal.eu е в сила, не е прекратено и докато същото действа.

Вашето приемане на Общите Условия става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения по-долу бутон „Регистрирам се“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан от Общите Условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието ѝ, ще се счита също за приемане на Общите Условия, като в този случай Daskal.eu си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица, действията по приемане на общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните, със съгласието на законните им представители.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите Условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: office@daskal.eu.

Правила за използване на платформата

Daskal.eu (наричан по-долу „Доставчик“), като създател и собственик на тази платформа Daskal.eu ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в тази платформа (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Daskal.eu по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така Daskal.eu не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Daskal.eu има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Daskal.eu не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

Daskal.eu не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Daskal.eu с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Daskal.eu използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена трансакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Daskal.eu записва данните от обучението на потребителя - статистики за активността в системата, резултати от тестове, видео и аудио записи от уроци, писмени работи и рецензии към тях, въпроси и отговори до и от преподавателите или от и до служители на Daskal.eu, както и други сродни данни. Всички данни от обучението на потребителите, които не са лични данни по смисъла на закона, могат да бъдат използвани от Daskal.eu в процеса на обучение на нейните клиенти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Daskal.eu не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация. Daskal.eu си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на Български език.

Всеки регистриран потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Даскал България АД и неговите представители.

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на Daskal.eu. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

Daskal.eu управлява този Сайт от офисът си в Габрово, България. Daskal.eu може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Daskal.eu сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  1. Името и адреса ни – Daskal.eu, Гр. Габрово, ул. Станционна 14;
  2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
  3. Цената на услугите изписана на платформата е крайната цена за потребителя/клиента и включва всички необходими данъци и такси;
  4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас;
  5. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ;
  6. Под понятие час се разбира „учебен час“ с продължителност 45 минути.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки или услуги в срок от 7 работни дни от получаване на стоката/услугата в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

Връщането на суми по сметки в чуждестранни или местни банки става като всички такси за банковия превод са за Ваша сметка.

При сформирането на група/курс минималното заплащане е за поне 50 учебни часа.

Пропуснати часове

При групово обучение за пропуснатите часове суми не се възстановяват. Курсистът има възможност да получи запис на проведения урок и да се запознае с пропуснатия материал.

При индивидуалното обучение часовете не се считат за проведени и курсистите не дължат суми за тях, ако:

  1. Курсистът е предупредил своя преподавател на предходното задание;
  2. Курсистът е предупредил чрез имейл не по-късно от 12 часа преди урока или поне 3 часа преди урока ако използва телефонно обаждане.

Ако курсистът не е изпълнил нито едно от двете условия, то се счита, че е провел урок и дължи такса за него.

За курсисти под 18 г. предупреждения се приемат само от родител или настойник.

Собственик на Daskal.eu е

Даскал България АД

Адрес/address: Гарово, Ул. Станционна 14
МОЛ/Liable: Калоян Кирилов, Иван Лесев
Ид./Id. №: 203873595

Банка: ЦКБ
IBAN: BG96 CECB 9790 10G3 2490 00
BIC: CECBBGSF