Албен Купенов - преподавател по основи на счетоводствотои счетоводство на предприятието - Даскал.eu

Даскал Албен

АлбенКупенов

Оценка: Няма оценка

В живота на всеки от нас има много препятствия с които се сблъскваме и най лесния начин е да кажем не мога, трудният е да намери верният път и да продължи. Верният път понякога е осеeн с много трудно преодолими препятствия, за да продължим напред трябва да потърсим малко помощ. Не е срамно да признаем, че не знаем нещо - срамното е да не си признаваме. Аз също съм срещал различни препятствия по своя път и знаейки колко е трудно ще ви кажа с какво мога да Ви помогна. От 2012 година преподавам икономически дисциплини. В работата си, като преподавател поставям обучаемите в центъра на обучението, като отделни личности. Непрекъснато използвам различни интерактивни методи на преподаване решаване на казуси, групова работа, дискусии, ролеви игри, и други, съобразявайки се със обучаемите и тяхното ниво на знания. В работата си използвам различни видове презентации в зависимост на какво искам да наблегна. Ако само поднасям информация използвам информативна, ако искам да развивам умения то използвам презентация за развиване на умения, за мотивация - мотивираща и за малко отпускане забавна. За мен учителят е консултант, който подпомага обучаващия сам да достигне до желаните резултати. От пасивен слушател, обучаемият да се превърне в активно пресъздаващ и творчески представяща се личност. Добрият учител се фокусира върху индивидуалните потребности и включването на обучаемите в процеса на учене. Завършил съм в Нов Български Университет, степен Магистър - специалност финансов контрол, а Бакалавърската ми степен е стопанско управление. В Югозападен Университет „Неофит Рилски“ получих учителска правоспособност по икономически дисциплини. Притежавам сертификат за одитoр в публичния сектор и работя като такъв, и както споменах преподавам икономически дисциплини. Ще завърша със следната мисъл: „Успехът се дължи на много неща - на късмет, на упорита работа, на подкрепа и съвети от приятелите. Но най-вече се дължи на едно нещо - да продължиш да ставаш, след като си паднал“ - Марк Уорнър. Ако желаеш, можем заедно да продължим напред. Имаш моята подкрепа и съвет от приятел.

Подготовка за:

  • Обща подготовка
  • Помощ при пропуски в училище
  • Подготовка за кандидатстване във ВУЗ

Преподава в:

  • Публичен сектор

Философия на учителя:

Най-важното за мен е индивидуалността на обучаемия с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност. Давам възможност да мисли, да твори, да се учи от грешките си. Стремя се да покажа какво знаят, силните им страни и да ги вдъхновя.

Изпрати съобщение

Учебно съдържание

Всички курсове на даскал Албен

Основи на счетоводството

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Счетоводство на предприятието

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Икономика

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Рецензии на даскал Албен

Още няма рецензии

Виж всички рецензии

Твоята оценка:

Напиши рецензия