Нина Железарова - преподавател по английски езики начален курс (1 - 4 клас) - Даскал.eu

Даскал Нина

НинаЖелезарова

Оценка: Няма оценка

Вярвам и съм убедена в своята професионална педагогическа подготовка получена в българските университети. Магистър съм по начална и детска педагогика и съм с първа квалификационна степен и тази ми квалификация и специализация по английски език и ИКТ ме прави крeативна ,иновативна и търсеща все нови методи и подходи ,които да дават отлични резултати за работата ми с учениците.Вече 30 години съм начален учител и преподавател по английски език в начален етап. За реализиране на образователните цели за създаване на активни, творчески, самостоятелни личности с висока степен на интелектуално развитие, е необходимо да се използват такива методи на обучение, които да гарантират усвояване и интерпретиране на учебното съдържание, да стимулират мисловната дейност, да провокират и осигуряват мотивация и желание за учене на ученика от начална училищна възраст.

Изпрати съобщение

Учебно съдържание

Всички курсове на даскал Нина

Английски език

Курс 1 (4-5 човека): 3,00 лв. запиши

Частен урок: 7,00 лв. запиши

Начален курс (1 - 4 клас)

Курс 1 (4-5 човека): 3,00 лв. запиши

Частен урок: 7,00 лв. запиши

Рецензии на даскал Нина

Още няма рецензии

Виж всички рецензии

Твоята оценка:

Напиши рецензия