Други онлайн курсове — Даскал.eu

Лиценз за ЦПО, издаден от НАПОО

Даскал България АД притежава лиценз за център за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образувание и обучение (НАПОО).

Това ни дава възможност да обучаваме и да издаваме сертификати за придобита професия по следните професии:

1. Финансист

2. Финансов Отчетник

3. Данъчен и митнически посредник

4. Оперативен счетоводител

5. Офис- мениджър

6. Офис-секретар

7. Програмист

8. Системен програмист

9. Оператор на компютър

10. Организатор интернет приложения

Тези, които се интересуват за придобиване на някои от по-горе изброените професии, да пишат на kirilov@daskal.eu