Онлайн курсове по математика - Даскал.eu

Математика

Математика

Математиката е за някои ученици страст, а за други – проблем. Независимо към коя графа спадате, с електронните курсове на daskal.eu ще получите нужната помощ или още по-задълбочено образование по математика.
Това е точна наука, следователно би могла да е разбираема за всекиго, стига информацията да е поднесена по подходящия за всеки ученик начин. Ние разбираме това и подхождаме към учениците си с индивидуализиран метод на обучение, който гарантира по-голямо внимание от тяхна страна и по-лесно придобиване на нужните умения.
Курсовете по математика могат да се разделят на няколко вида, според специфичното за възрастта обучение:

 • Математика за 5. клас

  Може да звучи невероятно, но материалът по математика за 5. клас е един от най-комплексните за цялото образование в училище. Едва през тази година децата се сблъскват с обикновените и десетичните добри, процентите и по-сложните геометрични фигури. Всичко това е някак ново и сложно, като се има предвид образованието до 4. клас, и е възможно да представлява известна трудност за всекиго. Образованието на децата е наш приоритет, затова се грижим всеки да получи при нас обучението, на което се надява.

 • Математика за кандидатстване след 7. клас

  Кандидатстването след 7. клас е сериозно събитие в образованието, тъй като определя качеството на продължителното обучение. Подготвителните курсове по математика в 7. клас са особено популярни, но онлайн образованието предлага повече възможности и променя учебния процес в нова, по-ефикасна форма.
  Ние не омаловажаваме значението на класическото образование, което представлява решаване на упражнения и задачи. Тази част от курса по математика набляга на целия учебен материал от 6. и 7. клас – естествени числа, дроби, проценти, лица на равнинни фигури. Срещу условия, определени от клиента, по-малко усилия и значително по-малък бюджет, всеки ученик би могъл да премине изпита с отличен.

 • Maтематика за 8. и 9. клас

  Не бива да мислим, че този предмет е важен единствено до 7. клас, а след това – достоен за пренебрежение. Едва в гимназията научаваме по-важните качества на тази наука, които я правят фундаментална. Функциите, логаритмите, квадратните уравнения и ролята им в геометрията и стереометрията са необходими не само за получаването на добри оценки, но и за осъзнаване на процесите, които движат света, изписани в цифри. Ако материалът представлява проблем за Вас, daskal.eu ще реши проблемите Ви. Както споменахме, ние се уповаваме на класическото образование и решаването на задачи няма да се размине на никого. Но по-важно е действително да разберем тази материя, и за тази цел се стараем да развием логическото мислене у всеки човек.

 • Математика за 10. клас

  Средният успех от тази учебна година е от изключителна важност за всеки гимназист, тъй като годишните оценки за първи път влизат в дипломата за средно образование. Разглежда се същият материал от предишните класове, но по-задълбочено. Познанията върху алгебра и геометрия от 8. и 9. клас са необходими за правилното усвояване на материала за 10. клас, затова изпуснатите знания трябва да бъдат наваксани или допълнени от интензивното обучение, което предлагаме. Неравенствата и тригонометричните функции трябва да бъдат обяснени по подходящ начин, което може да е трудно в училище или чрез посещаване на частни курсове.

 • Математика за матура и кандидатстудентски изпит

  Курсът по математика за последните 2 учебни години изпълнява същата функция като подготвителните уроци за 7. клас, с разликата, че материалът е по-разгърнат и сложен. Отговаря на материала, изучаван в 11. и 12. клас в училище. Дори и да не държите зрелостен изпит по математика, предметът играе роля в образуването на дипломна оценка, която е важна за всеки бъдещ студент. А ако се готвите за кандидатстудентски изпит в тази област (всеки, желаещ да изучава инженерство, информационни технолоии и т.н.), подготовката, която предлага daskal.eu, е дори по-интензивна, тъй като се изисква по-голямо задълбочаване в детайлите на науката за пълното й разбиране. Ако имате нужда от такава подготовка, за да продължите образованието си във ВУЗ, а частните курсове са твърде неудобни за Вас, daskal.eu е една подходяща алтернатива.

Даскали

Анета Драганова

Курс 1 (4-5 човека) : 5,00 лв. запиши

Частен урок: 20,00 лв. запиши

Виж профила на Анета Драганова
Свилен Радичков

Курс 1 (4-5 човека): 1,00 лв. запиши

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Виж профила на Свилен Радичков
Анелия Ревалска

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Виж профила на Анелия Ревалска
Адриана Благоева

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Частен урок: 12,00 лв. запиши

Виж профила на Адриана Благоева
Анна Иванова

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Виж профила на Анна Иванова
Даниела Николова

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Виж профила на Даниела Николова
Силвия Стефанова

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Виж профила на Силвия Стефанова
Димитър Димитров

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Виж профила на Димитър Димитров
Rositsa Stefanova

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Виж профила на Rositsa Stefanova
Гергана Пейковска

Курс 1 (4-5 човека): 4,00 лв. запиши

Частен урок: 12,00 лв. запиши

Виж профила на Гергана Пейковска
Антония Начева

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Антония Начева
Мехмед Коджа

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Групов урок: 6,00 лв. запиши

Виж профила на Мехмед Коджа
Нона Йотова

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Групов урок: 7,00 лв. запиши

Виж профила на Нона Йотова
Костадинка Ранделова

Частен урок: 25,00 лв. запиши

Групов урок: 10,00 лв. запиши

Частен урок: 25,00 лв. запиши

Групов урок: 10,00 лв. запиши

Виж профила на Костадинка Ранделова
Нели Паскалева

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Групов урок: 1,00 лв. запиши

Виж профила на Нели Паскалева
Св Ден

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Групов урок: 5,00 лв. запиши

Виж профила на Св Ден
Айше Шукри

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Групов урок: 5,00 лв. запиши

Виж профила на Айше Шукри