Онлайн курсове по гръцки език чрез метода сугестопедия - Даскал.eu

Гръцки език чрез метода Сугестопедия

Гръцки език чрез метода Сугестопедия

Предимствата на сугестопедията, които помагат при обучението: 1. Известно е че при обучение /каквото и да е то/, обучаемите се намират в състояние на стрес. В своите изследвания проф. Лозанов е доказал,че поради стреса, в който се намират курсистите, те използват едва 3% от възможностите на мозъка си. Именно тук е ролята на сугестопедията, която трябва да освободи психиката и да премахне стреса. 2. Липсата на стрес увеличава 5 пъти възможностите за възприемане и усвояване на преподавания материал и всичко това става без курсистите да усетят напрежение. 3. Ролята на метода сугестопедия е чрез различни приятни дейности /песни, игри, разговори и други занимания/ да освободи психиката и премахне стреса. 4. Неусетно още по време на самото занятие, те усвояват преподавания материал. 5. В първо ниво нашите курсисти научават около 1500 думи и изрази /като лексика/ и граматиката, която се прилага в началната комуникация.

Даскали

Няма добавени учители.