Онлайн курсове по eлементарна теория на музиката - Даскал.eu

Eлементарна теория на музиката

Eлементарна теория на музиката

Теорията на музиката има за цел описанието на музиката, както и нейната музикална нотация, т.е. солфежа. Анализира параметрите или елементите на музиката – ритъм, хармония, мелодия, структура, форма и тембър.

Даскали