Онлайн курсове по поп и джаз пеене - Даскал.eu

Поп и джаз пеене

Поп и джаз пеене

Съвременната музикална сцена е изпълнена с многообразие от стилове- поп, рок, джаз, опера. Всеки от тези стилове изисква специфична вокална техника и начин на интерпретация от желаещите да се потопят в изкуството на пеенето. Часовете по "Поп и джаз пеене" са посветени на развиване на гласовите ви данни, запознаване с основни понятия от музикалната теория и изграждане на техника.

Даскали