Онлайн курсове по български език и литература - Даскал.eu

Български език и литература

Български език и литература

Изпитите в 7. клас, зрелостните и кандидатстудентските изпити могат да са доста стресова ситуация. Липсата на достатъчно добро образование не е основната, но е една от главните причини това да се случва. Всяка година в мрежата излиза списък с поредните „бисери”, в който никой не би пожелал да фигурира. Как да не допускате това, а напротив - да пожънете добри резултати на предгимназиалните изпити или матурите, ще научите от нас.
Подготовка за кандидатстване след 7. клас. Програмата на обучение, която предлагаме, включва специализирани уроци по български език и литература. Индивидуалният подход към всеки ученик дава възможност нужните знания действително да бъдат усвоени, а не „зазубрени”, какъвто е случаят не само с държавните училища, но и с някои от частните курсове.
Учебният материал не се различава от този, характерен за училище. Различно е единствено общуването с преподавателя, което предполага качествено образование. Програмата на тази подготовка може да се обобщи в няколко точки:
  • Преговор на материала до шести клас: базовите знания по български език, касаещи частите на думата, изречението и езика. Пунктуацията и времената също са засегнати като тема. Тъй като платформата на daskal.eu е подходяща за всички възрасти, можете да запишете детето си на този курс, дори и все още да не го очакват изпити.
  • Първият модул от изпита в 7. клас е тест, целящ да покаже главно граматическите знания на ученика; затова тази част от програмата е задълбочено изучаване и преговаряне на българската граматика. Това се случва с помощта на примерни тестове, самостоятелни работи и удобствата, които създава платформата при обсъждането на материала.
  • Писане на преразказ: неизменна част от тази програма е интензивното изучаване и разбиране на материала по българска литература. За да може ученикът да се представи блестящо и на втория модул от изпита – преразказ на откъс от произведение, - ние залагаме на изучаването на вече познати литературни произведения. Както при граматиката, и в тази област ползваме примерни текстове, подлежащи на преразказ, а след това обсъждаме пропуските и потенциалните ползи от уменията на детето.
Подготовка за матури и кандидатстудентски изпити. Когато работим с ученици от 11. и 12. клас, както тяхната, така и нашата цел е те бъдат достатъчно добре подготвени за ДЗИ или изпит за влизане във ВУЗ. Когато човек е добре подготвен, няма поводи за стрес; а стресът винаги съпровожда финалните изпити. Програмата за зрелостници се състои в изграждането на няколко компетенции:
  • Развиване на уменията за интерпретация на художествено произведение с цел адекватно оформяне на есе или интерпретативно съчинение. Обикновено това е „притеснителната” част от матурата, както и единствената част от кандидатстудентския изпит по български език и литература. Наблягаме на оформлението на смислово свързан текст с увод, теза и заключение, както и на правилното тълкуване на проблемите в конкретното произведение. Доброто обучение в тази област винаги си личи по знанията на ученика и неговите успехи.
    Познаването на произведенията е необходимо и за първия модул от зрелостния изпит, тъй като той съдържа не само граматически въпроси, но и такива, свързани със сюжета на произведения от българската литература и биографични данни за техните автори.
  • Затвърждаване на езиковите знания. Въпреки че масово учениците се концентрират върху есето или интерпретативното съчинение, значението на граматиката в доброто представяне на матурата е не по-малко важно. Както в подготовката за кандидатстване след 7. клас, тук също се концентрираме върху особеностите на езика; по-специално тези, които се изучават до 10. клас в училище. Пунктуация, правилна употреба на времена и местоимения – главно върху това са съсредоточени упражненията и самостоятелните работи, които нашите даскали възлагат на учениците си.
Гаранцията, която можем да дадем за нивото на образование, което предлагаме, се основава върху начина на преподаване, с който оперираме. Комбинацията между класическото образование и онлайн комуникацията осигурява различно отношение между учител и ученик, резултатите от което са по-добро представяне в училище и на важни изпити.

Даскали

Radka Trashlieva

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 8,00 лв. запиши

Виж профила на Radka Trashlieva
Ирена Нецова

Групов урок: 7,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Ирена Нецова
Васил Койнарев

Курс 1 (4-5 човека): 12,00 лв. запиши

Частен урок: 20,00 лв. запиши

Виж профила на Васил Койнарев
Нина Миндова

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 6,00 лв. запиши

Виж профила на Нина Миндова
Джансу Хамди

Курс 1 (4-5 човека): 4,00 лв. запиши

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Виж профила на Джансу Хамди
Ценка Кучева

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Ценка Кучева
Елвина Иванова

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 20,00 лв. запиши

Виж профила на Елвина Иванова
Ивайла Симеонова

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 7,00 лв. запиши

Виж профила на Ивайла Симеонова
Божана Михайлова

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 10,00 лв. запиши

Виж профила на Божана Михайлова
Мариана Колева

Курс 1 (4-5 човека): 7,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Мариана Колева
Диана Петкова

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Групов урок: 8,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Групов урок: 8,00 лв. запиши

Виж профила на Диана Петкова
Ценка Кучева

Частен урок: 0,00 лв. запиши

Групов урок: 0,00 лв. запиши

Виж профила на Ценка Кучева
Виждан Ахмеф

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Групов урок: 9,00 лв. запиши

Виж профила на Виждан Ахмеф
Irena Georgieva

Частен урок: 7,00 лв. запиши

Групов урок: 5,00 лв. запиши

Виж профила на Irena Georgieva
Ваня Костова

Частен урок: 12,00 лв. запиши

Групов урок: 8,00 лв. запиши

Виж профила на Ваня Костова
Raya Petrova

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Групов урок: 7,00 лв. запиши

Виж профила на Raya Petrova