Онлайн курсове по философия - Даскал.eu

Философия

Философия

Да се потопиш в предметен цикъл „Философия” е полезно, защото:
  • Дава умения и смелост за самоусъвършенстване и промяна;
  • Дава познания за значението и функционирането на общността;
  • Изгражда умения за работа в екип;
  • Създава умения за водене на преговори и решаване на конфликти;
  • Дава възможност да си обясниш различни модели на поведение и начини на влияние;
  • Формира толерантност и уважение към многообразието от ценностни позиции;
  • Формира познания за гражданските права и как да ги отстояваме;
  • Различаваме формите от съдържанието на мислите;
  • Разбираме спецификата на човешкото съществуване.

Даскали