Онлайн курсове по управление на проекти/проектна дейност - Даскал.eu

Управление на проекти/проектна дейност

Управление на проекти/проектна дейност

Курсът запознава обучаващите се с понятийния апарат на проектната дейност, същността на проекта и механизмите за управление на проект. Детайлно се разглеждат компонентите на проекта и проектната дейност, реализация на проект и отчитане на резултатите от осъществяване на проектна дейност. Обхваща се изготвяне на проект, методология за изробтване на проект и специфични изисквания към оформление на проект. Разглеждат се основополагащи теми, в които се изяснява правната рамка, методите и формите за управление на проектна дейност, методи за планиране на проект. Курсистите се запознават с оперативните програми в настоящия програмен период и възможностите, които предоставят. Усвояват се знания и умения за управелние на проект и отчитането му.

Даскали