• Вход
  • Регистрация
Моля, проверете си имейла.
Ще ви изпратим линк, чрез който ще можете да си изберете парола и да завършите регистрацията! Добре
регистрирай се

или

Забравена парола

Управление на проекти/проектна дейност

Управление на проекти/проектна дейност

Курсът запознава обучаващите се с понятийния апарат на проектната дейност, същността на проекта и механизмите за управление на проект. Детайлно се разглеждат компонентите на проекта и проектната дейност, реализация на проект и отчитане на резултатите от осъществяване на проектна дейност. Обхваща се изготвяне на проект, методология за изробтване на проект и специфични изисквания към оформление на проект. Разглеждат се основополагащи теми, в които се изяснява правната рамка, методите и формите за управление на проектна дейност, методи за планиране на проект. Курсистите се запознават с оперативните програми в настоящия програмен период и възможностите, които предоставят. Усвояват се знания и умения за управелние на проект и отчитането му.

Даскали

Иван Стоянов

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Частен урок: 12,00 лв. запиши

Курс 2 (8-10 човека): 2,50 лв. запиши

Виж профила на Иван Стоянов