Бизнес планиране и прогнозиране

Бизнес планиране и прогнозиране

Обучението по „Планиране и прогнозиране“ е с практическа насоченост. Представят се теоретични основи на планирането и прогнозирането. Изучава се изготвяне на Бизнес план за стартиращи бизнес инициативи. Включва се запознаване с ПЕСТ и SWOT анализ. По време на курса се придобиват знания и умения за анализ при планиране и прогнозиране, избор на алтернативи, сравнителен анализ на бизнес показатели и умение за аргументация и обосновка на Бизнес план.

Даскали

Иван Стоянов

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Частен урок: 12,00 лв. запиши

Виж профила на Иван Стоянов
Емилия Димитрова

Курс 1 (4-5 човека): 10,00 лв. запиши

Частен урок: 20,00 лв. запиши

Виж профила на Емилия Димитрова
Кенан Алиибрям

Частен урок: 30,00 лв. запиши

Групов урок: 20,00 лв. запиши

Виж профила на Кенан Алиибрям