Онлайн курсове по бизнес планиране и прогнозиране - Даскал.eu

Бизнес планиране и прогнозиране

Бизнес планиране и прогнозиране

Обучението по „Планиране и прогнозиране“ е с практическа насоченост. Представят се теоретични основи на планирането и прогнозирането. Изучава се изготвяне на Бизнес план за стартиращи бизнес инициативи. Включва се запознаване с ПЕСТ и SWOT анализ. По време на курса се придобиват знания и умения за анализ при планиране и прогнозиране, избор на алтернативи, сравнителен анализ на бизнес показатели и умение за аргументация и обосновка на Бизнес план.

Даскали