Онлайн курсове по предприемачество - Даскал.eu

Предприемачество

Предприемачество

Курсът „Предприемачество“ е обучителен курс, в който се представят основите на предприемаческия процес. По време на курса се усвояват основни знания, касаещи предприемаческата инициатива. Курсистите ще усвоят и разберат същността на предприемачеството, фазите на развитие на предприемаческия проект и спецификата на предприемаческата дейност. Разглеждат се видовете предприемачество, механизмите и източниците за финансиране на предприемаческа инициатива и правната регламентация на предприемаческия процес.

По време на обучението се обхващат съвременните форми на предприемаческия процес, изясняват се предприемаческите термини, методологията на предприемачеството и Европейската стратегия „Предприемачество 2020“.

В курсът се застъпва и практическа подготовка за изготвяне на предприемачески план, тренинг за генериране на идеи и проверка на жизнеспособността на идеята.

Даскали

Иван Стоянов

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Частен урок: 12,00 лв. запиши

Виж профила на Иван Стоянов
Емилия Димитрова

Частен урок: 20,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 10,00 лв. запиши

Виж профила на Емилия Димитрова
Таня Василева

ЧАСТЕН УРОК: 0,00 лв. запиши

Групов урок: 1,00 лв. запиши

Виж профила на Таня Василева
Кенан Алиибрям

Частен урок: 30,00 лв. запиши

Групов урок: 20,00 лв. запиши

Виж профила на Кенан Алиибрям
Петър Иванов

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Групов урок: 40,00 лв. запиши

Виж профила на Петър Иванов
Momchil Syarov

Частен урок: 30,00 лв. запиши

Групов урок: 10,00 лв. запиши

Виж профила на Momchil Syarov