Онлайн курсове по предприемачество - Даскал.eu

Предприемачество

Предприемачество

Курсът „Предприемачество“ е обучителен курс, в който се представят основите на предприемаческия процес. По време на курса се усвояват основни знания, касаещи предприемаческата инициатива. Курсистите ще усвоят и разберат същността на предприемачеството, фазите на развитие на предприемаческия проект и спецификата на предприемаческата дейност. Разглеждат се видовете предприемачество, механизмите и източниците за финансиране на предприемаческа инициатива и правната регламентация на предприемаческия процес.

По време на обучението се обхващат съвременните форми на предприемаческия процес, изясняват се предприемаческите термини, методологията на предприемачеството и Европейската стратегия „Предприемачество 2020“.

В курсът се застъпва и практическа подготовка за изготвяне на предприемачески план, тренинг за генериране на идеи и проверка на жизнеспособността на идеята.

Даскали