Онлайн курсове по счетоводство на предприятието - Даскал.eu

Счетоводство на предприятието

Счетоводство на предприятието

Курса по „Счетоводство на предприятието“ е логическо продължение на Основи на счетоводството. Придобитите начални умения и навици се усъвършенстват и обогатяват чрез насочване вниманието на обучаемите към счетоводната практика в предприятията, независимо от техния характер и отраслова насоченост.

Даскали

Албен Купенов

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Албен Купенов
Петя Вълчева

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Частен урок: 12,00 лв. запиши

Виж профила на Петя Вълчева
Кенан Алиибрям

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Групов урок: 8,00 лв. запиши

Виж профила на Кенан Алиибрям