Онлайн курсове по основи на счетоводството - Даскал.eu

Основи на счетоводството

Основи на счетоводството

Курсът Основи на счетоводството или Теория на счетоводството е въвеждащ курс, в който са представени основните начини на счетоводната теория. В този курс обучаващите ще усвоят основни знания свързани със счетоводното тълкуване на стопанските операции и процеси. Обхванати са всички основополагащи теми в които се изяснява понятийния апарат, правна рамка и методологията на счетоводството.

Даскали

Албен Купенов

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Албен Купенов
Петя Вълчева

Курс 1 (4-5 човека): 5,00 лв. запиши

Частен урок: 12,00 лв. запиши

Виж профила на Петя Вълчева
Кенан Алиибрям

Частен урок: 30,00 лв. запиши

Групов урок: 20,00 лв. запиши

Виж профила на Кенан Алиибрям
Айше Кунч

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Групов урок: 8,00 лв. запиши

Виж профила на Айше Кунч