Уеб дизайн

Уеб дизайн

Съвременното общество е едно информационно общество, което е резултат на големите технологични постижения маркирали края на XX и началото на XXI век- създаването и развитието на ИТ. Информационното общество е общество в което производството, разпространението и употребата на информация са основни икономически, политически и културни дейности. В съвременото общество е невъзможно без информацията от Интернет, а информацията в Интернет е складирна в web страници. Езика на който са написани web страниците е html. Ако сте решили да създавате web страници т.е. да станете web дизайнер запишете курса по web дизайн (HTML, CSS, HTML5, CSS3, Bootstrap) при мен. От този курс ще се научите да създавате web страници чрез html код, и може да ви е от полза, ако решите да изучавате Java script, php в бъдеще.

Даскали