Онлайн курсове по изкуство на успешните преговори - Даскал.eu

Изкуство на успешните преговори

Изкуство на успешните преговори

Преговорите са част от бизнес практиката, медиацията, личностните конфликтни зони. Успехът в тях води до баланс и хармонизиране на отношенията, печелене на сделки, утвърждаване на позиции, изглаждане на конфликтни ситуации и непримирими отношения. Курсът е изключително подходящ за хора, работещи с крайни клиенти, за бизнес предприемачи, отстояващи своята макро стратегия, за специалисти, чиято дейност включва хармонизиране на отношения и контакти, медиатори, политици, родители…и за всички, желаещи да увеличат значително успеха на комуникацията си с хората.

Кои са основните теми в обучителния модул:

Основни принципи за успешно водене на преговори: тук разглеждаме и коментираме всички основни принципи при воденето на преговори, които дават възможност преговарящият да държи контрол над ситуацията. Конкретизиране на целите и подходите, разработване на положително отношение към събеседника, реалистично пресъздаване на ситуацията, ясно изразяване на мислите, поддържане контрол над хода на преговорите, отчитане целите на опонента и др.

Подготовка за преговори: Как да направим нашия сценарий за успешни преговори? Кои са златните правила, които трябва да се съблюдават в тая насока? Какво ти е нужно предварително да знаеш и определиш, за да можеш да управляваш процеса в насоката, която си начертал? Как да обосновеш своите мотиви за едно или друго действие в конфликтна обстановка?

Създаване на условия за преговори. Преговорният процес: Тънкости и хватки, които осигуряват психологическо предимство и комфорт при преговорите. Какви предварителни контакти са нужни? Как да се анализира баланса на силите при противоборстващи тези? На каква територия да проведем преговорите? Основни закони в изкуството на комплимента. Формално и неформално общуване по време на официални срещи. Подаръци – кога и как? Споразумението – път към единство и доверие. След продажбени срещи.

Контрол на процеса при водене на преговори/общуване чрез езика на тялото: Знаците, които трябва да наблюдаваме и разчитаме от невербалния език – поза, мимика, жестове,дишане, движения, поглед, амплитуда на реакциите, думите, силата на речта, реактивност, позитивност и др.

Даскали

Бранимир Тасков

Група до 4 човека: 15,00 лв. запиши

Група до 7 човека: 8,00 лв. запиши

Виж профила на Бранимир Тасков
Емилия Димитрова

Курс 1 (4-5 човека): 10,00 лв. запиши

Частен урок: 20,00 лв. запиши

Виж профила на Емилия Димитрова