Онлайн курсове по контрол над общуването - Даскал.eu

Контрол над общуването

Контрол над общуването

Обучението е подходящо за мениджъри,експерти, специалисти, търговци и други, на които им се налага професионално да общуват с крайни потребители на услуги и стоки. Изцяло практически курс със сравнително малко теория. Дава ключови познания и съдейства за изработване на умения за ефективно общуване с цел продажби, делова комуникация, личностно хармонизиране. Ще предоставя всички секрети за това как професионалистът да държи под контрол всяка ситуация, да получи автентична информация за състоянието и скритите мотиви на своя опонент/партньор, как да неутрализира натиска, грубиянството, лъжата.

Ето и някои от основните теми в обучението:

Как да си осигуриш контрол над общуването? Познания за това как да наложиш своите правила в една среща и да ги отстоиш с краен резултат. Разчитане на различни признаци, които издават у опонента състояния и мотиви. Каква информация ни дава анализа на неговото дишане, жестове, поза, амплитуда, движения, поглед, думи, реактивност и др.

Формиране на доверие. Тук са практическите похвати за синхронизиране със събеседника/опонента. Те дават възможност активната страна да се настрои най-правилно към него, за да се стане той по-възприемчив към твоите идеи. Спомага за по-лесно получаване на съгласие при сделка, преговори, общуване, проблемна ситуация.

Как се общува с по-силен опонент? Елегантна методика за общуване и справяне с хора, които искат да диктуват винаги своите условия и да налагат волята си. Дава възможност неговото поведение да стане предсказуемо и това да спомогне за постигане на целта на срещата.

Как да разпознаеш лъжеца? Тъй като хората често си умират да лъжат, трябва да имаме начини да разпознаем това поведение, особено ако това е в ущърб на работата ни. Ще получите наготово всички видими и невидими признаци, идентифициращи лъжовния човек, или човека, който крие някаква вина, или като цяло е неискрен.

Как да се справиш с грубиян? Наглостта днес е разпространена практика, е нужно да разполагаме с техники и похвати, с които да обезсилим такова държание. Предизвикано или непредизвикано, то застрашава не просто емоционално-психологическия статус на служителя, но и в голяма степен обрича професионалното общуване на неблагополучие. Как да се противопоставиш на завоалираното грубиянство и наглост – тъй като не винаги оскърблението е пряко?

Как да общуваш с психопати? За съжаление по време на лични или професионални контакти се налага служителят да среща и хора, които се отличават рязко от стандартите. Тук ще подам инфо за това как да се разпознаят най-добре такива събеседници с отклонения в психиката, какво да се очаква от тях и как да се водят преговори, ако това е наложително.

Невербалната подкрепа на внушаващите фрази Техники, при които активната страна в комуникацията предава скрити съобщения, които внушават на партньора/опонента определено поведение.

Даскали

Бранимир Тасков

Група до 4 човека: 15,00 лв. запиши

Група до 7 човека: 8,00 лв. запиши

Виж профила на Бранимир Тасков
Емилия Димитрова

Курс 1 (4-5 човека): 10,00 лв. запиши

Частен урок: 20,00 лв. запиши

Виж профила на Емилия Димитрова
Eva Hara

Групов урок: 8,00 лв. запиши

Частен урок: 24,00 лв. запиши

Виж профила на Eva Hara