Курс “Лидерство и мотивация на екипи на работното място”

„ Ако искаш да вървиш бързо, тръгни сам, ако искаш да стигнеш далеч, върви с другите“

Daskal.eu организира курс на тема “Лидерство и мотивация на екипи на работното място”!
     Курсът е предназначен за ръководители, мениджъри, директори и управители на група от служители на работното място.

Запиши се тук! *


Сред основните акценти са:

  • Лидерството като страст и придобито умение;
  • Способността да управляваме себе си, за да ни следват другите;
  • Емоционална интелигентност на работното място;
  • Управление на конфликти, мотивация и екипност ;
  • Обратната връзка – ключ към успешната комуникация;

Наред с теория, програмата включва ролеви игри, казуси, практически постановки, презентации, филми и клипове, с цел достъпно разбиране на информацията. Обучението ще предостави яснота относно целите, задачите и отговорностите, свързани с позицията на лидер, ще вдъхне увереност в собствените възможности на ръководителите, ще ги научи успешно да делегират задачи и да комуникират със своите служители.


Продължителност на курса: 8 часа /4 сесии по 2 часа/;

Време на провеждане
Всеки вторник и четвъртък от 20:30 до 22:30ч. /възможност за договаряне на дни и часове според участниците/.

Форма на провеждане
Занятията се провеждат   в малка група  от 4/5 човека, изцяло онлайн във виртуалната класна стая на Daskal.eu!  Уроците са на живо с постоянна видео и аудио връзка с преподавателя. Регистрирай се безплатно и разгледай функциите на класната ни стая тук!

Цена на курса: 30 лв.

Регистрирай се тук за участие! *


Курсът ще се води от даскал Катрин Федина 

Катрин Федина е приложен психолог, юрист, коуч и лектор с над десет годишен стаж в провеждането на коучинг сесии и обучения. Последният й клиент е производствена японска компания, наброяваща над пет хиляди служители. Работи в социалната и бизнес сфера като консултант по Човешки ресурси и развитие на персонала, както и по чуждестранни проекти за развитие на социалната среда. Постига отлични резултати със своите клиенти чрез въздействащ диалог, индивидуален и достъпен подход, обсъждане на реални казуси и примери, упражняване на нови модели на поведение. Занимава се с проблеми като: Лидерство; Кадрова политика; Комуникация в личен план и на работното място; Мениджмънт на мотивацията; Личностна презентация и самоинициатива; Управление на конфликти; Ефективно обучение на възрастни; Успешно представяне на интервю за работа; Ефективен подбор на кандидати; Индивидуално консултиране.

Запиши се тук! *

 


*Запознай се с политиката за изпълнение на изискванията на GDPR на Daskal тук!

Нека бъдем подготвени за успеха през новата учебна 2018/2019 година

Daskal.eu ви предлага интензивни онлайн курсове за VIII, IX, X, XI и XII клас с  необходимите знания за успешна подготовка за входните нива по  БЕЛ!

Нека заедно  да се опресним знанията си по български език и литература! 

Курсовете ще се водят от г-жа Радка Трашлиева – учител с 16-годишен стаж по български език и литература,  спечелила първо място на конкурса за учебни материали на Daskal.eu.

Запиши се тук! 

 


Форма и цена на курсовете:

Занятията се провеждат  или в малка група  от 4/5 човека или индивидуален частен урок, изцяло онлайн във виртуалната класна стая на Daskal.eu!  Уроците са на живо с постоянна видео и аудио връзка с преподавателя. Регистрирай се безплатно и разгледай функциите на класната ни стая тук!

Групов урок 4/5 човека*
10 часа  – цена 80 лв.
– 5 часа – цена 30 лв.

Индивидуален урок
– 10 часа  – цена 120 лв.
– 5 часа – цена 60 лв.


За записване попълни следната  регистрационна форма!**
Не забравяй да посочиш кой клас си и каква форма на курса предпочиташ – индивидуална или групова. 🙂


За допълнителна информация и въпроси: trashlieva@abv.bg
GSM  0886871317  – Г-жа Радка Трашлиева


*Тази форма ще бъде налична само, ако се съберат нужния брой ученици. 
**Запознай се с политиката за изпълнение на изискванията на GDPR на Daskal тук!

 

 

Кратко ръководство за GDPR за училища и учители

Защитата на данните е от съществено значение: това означава неприкосновеност на личния живот, уважение и липса на манипулация в живота на всеки един гражданин на която и да е страна. Независимо от това, известно безпокойство последва след официалното въвеждане на GDPR (Общ регламент за защита на данните) на Европейския съюз. Трябва ли училищата да коригират воденето на отчетите си? Коя информация се счита за деликатна? Мога ли все още да нося учебни данни на преносимо устройство?

Първо, трябва да се обърне внимание на разликата между лични данни и специфични данни.

Continue reading “Кратко ръководство за GDPR за училища и учители”

Курс B2B кампании за директен маркетинг, отговарящи на изискванията на GDPR

Екипът на Даскал има удоволствието да ви представи курс на тема :

“B2B кампании за директен маркетинг, отговарящи на изискванията на GDPR”


Резюме

Фирмите, използващи директен маркетинг за промотиране и продажба на своите продукти, услуги и решения са изправени пред сериозни предизвикателства. Клиентите са все по-информирани и спират да използват търговците като източник на информация в началните етапи на процеса на покупка. Клиентите на отговарят на телефонни обаждания. Пощата остава неотворена, без отговор или се разглежда като спам.  Пада ефективността на рекламата.

Регламент (ЕС) 2016/679 (известен като GDPR) и националните регулации за защита на личните данни и правата на потребителите създават допълнителни трудности. Търговците все по-трудно постигат таргетите си.

Фирмите в B2B бизнес разбират, че тези проблеми трябва да бъдат адресирани. Въпросът е „Как?“.

Курсът представя как се планира и изпълнява кампания за директен маркетинг или продажби, съобразена с изискванията на GDPR. Представя планирането на кампанията стъпка по стъпка, основни фактори за успеха й, важни показатели и инструменти в помощ на продажбите, възможностите за използване на CRM-система за автоматизиране на кампанията.

Заяви участието си тук! 


За кого е подходящ курсът?

Курс е подходящ за мениджъри и специалисти, ангажирани с директен маркетинг и продажби.

Кога ще се проведе?

Курсът ще се проведе в периода 8-14 октомври 2018г., всяка вечер от 19:00/20:00ч. в зависимост от броя курсисти.

Продължителност: 6 академични часа

Цена: 90 лв.

Регистрирай се за участие тук! *


 

Курсът ще се проведе от  даскал Огнян Дренски

Огнян е магистър по математика. Ръководи търговския екип на Училище за бизнес компетенции. Води обучения по внедряване на добри практики, маркетинг и продажби, проектиране на добавената стойност и на бизнес модела за производството и доставката й.

Повече от 35 години опит на високи управленски нива в различни индустрии.

Включи се сега от тук!


*Запознай се с политиката за изпълнение на изискванията на GDPR на Daskal тук!

Да вземем успешно поправката на матурата по български език и литература!

Daskal.eu ви предлага интензивен онлайн курс с  необходимите знания за успешна поправка на матурата по БЕЛ!

За 20 астрономични часа да се преборим с пропуските  в знанията си по български език и литература! Запиши се сега! 

Курсът ще се води от г-жа Радка Трашлиева – учител с 16-годишен стаж по български език и литература,  спечелила първо място на конкурса за учебни материали на Daskal.eu. За десетте години с ДЗИ / матура/ по български език и литература има само двама неуспешно представили се  зрелостници!


Програма на курса:

  1. Сбит преговор в 6 часа на необходимите знания по български език:

– Основни граматични правила: пълен и кратък член при съществителните от м.р.; съгласуване по род и число; двойствено множествено число при думите от м.р., завършващи на съгласна; уважителна форма, правилна употреба на местоименията – упражнения, носещи 10 точки;

– Пунктуация, свързана с простите и сложните изречения – упражнения, носещи  над 10 точки;

2.  Най-важното в 6 часа от знанията по литература – автори, периоди, направления, жанрове, заглавия, герои, теми – упражнения, носещи  20 точки;

3. Упражнения в 8 часа за затвърждаване на знанията и разясняване на задачите от матурата.

Минимални точки, за да вземете матурата – 23 точки!!!


Продължителност на курса:

Онлайн курс от 23.07.2018 г. до 26.08.2018 г                                                              Два пъти в седмицата по 2 часа в понеделник и сряда от 15 часа. (общо 20 астрономически часа )

28.08.2018 г. поправка на ДЗИ БЕЛ


Форма и цена на курса:

Занятията се провеждат в малка група  от 4/5 човека, изцяло онлайн във виртуалната класна стая на Daskal.eu!  Уроците са на живо с постоянна видео и аудио връзка с преподавателя. Регистрирай се безплатно и разгледай функциите на класната ни стая тук!

Цената на курса е 35лв. на човек!


За записване попълни регистрационната форма тук! 

За допълнителна информация и въпроси: trashlieva@abv.bg / 0886871317  – Г-жа Радка Трашлиева

Видео уроци

Видео обучението има своите предимства, като не трябва да се забравя, че гледането не е като правенето.  Съществуват образователни платформи, в които първо може да изгледате урока, а после да упражните сами видяното. Видео урокът е чудесен начин да подпомогне запомнянето на информация, но когато е просто филмче вие няма как да повторите, да напишете, да сгрешите и да поправите. В крайна сметка е въпрос на избор кой как ще учи. Безспорно обаче използването на видео урока е добър ход.

Предимства:

Continue reading “Видео уроци”

Обучение чрез смартфон – как се прави?

Мобилните устройства като смартфоните и таблетите стават все по-използвани във всяка една сфера. Много хора вече рядко посягат към настолния компютър, за да сърфират в интернет. Поставят се все по-често въпроси, свързани с това – дали в онлайн курсовете може да се работи с мобилните устройства и какво е необходимо за това.

Какво всъщност ви трябва за пълноценното провеждане на един онлайн курс?

Continue reading “Обучение чрез смартфон – как се прави?”

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ – ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ДА ПРОКАРАТЕ ВАШЕТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Социалните мрежи са част от ежедневието на почти всеки човек днес. Популярността им оказва влияние не само върху хората и мисленето им, но и върху обучението и бизнеса. Това е лесен, достъпен и безплатен (или евтин) начин да прокарате всякаква информация. Чрез тях е възможно да направите обученията по-интересни и ангажиращи. Освен това е съвсем различно да използвате инструменти, които вашата аудитория познава.

Електронната форма на обучение има много успешни стратегии, но понякога остава незабелязана или трудно откриваема в морето от информация. Липсва споделянето, кооперативността, присъщи на присъствените обучения. Ето защо използването на социалните мрежи като Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram ще направят обученията ви разпознаваеми, харесвани и търсени.

Continue reading “СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ – ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ДА ПРОКАРАТЕ ВАШЕТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ”

Обърната класна стая – ефикасен метод за добри резултати

Все по-трудно е да се ангажират учениците вкъщи с работа, която едновременно да носи и удоволствие, и да е ползотворна за обучавания. Идеален метод за това е така наречената обърната класна стая. При този метод вашите ученици учат у дома и пренасят домашната работа в училище. Всички възникнали въпроси се обсъждат с преподавателя. Много често класовете са разделени на групи, които си помагат един на друг, дискутират поставените въпроси по време на прегледа на учебния материал.

Със съвременните технологии и особено с наличието на готово съдържание не е никакъв проблем осъществяването на подобен тип урок. Практиката показва, че той се оказва ефикасен и предпочитан от децата метод.

От личния си опит като преподавател по български език и литература мога да кажа пример за структуриране на подобен тип урок: направила съм предварително готово съдържание по определена тема,  което разделям на кратки видеоклипчета по около десетина минути, които учениците гледат вкъщи. След това обсъждаме темата в клас, разискваме основните моменти, новите понятия и т. н. и давам проект или научноизследователска работа, която учениците извършват сами или на групи. Децата са ангажирани и получавам огромно количество обратна връзка от тях.

Обърнатото обучение в класната стая намира все повече последователи, поради следните причини:

Continue reading “Обърната класна стая – ефикасен метод за добри резултати”

Честит 24 май!

На днешната дата честваме един от най-светлите български празници –  ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Първо свидетелство за честване на българската писменост намираме в арменски летопис от началото на XIXв., където се споменава гр. Шумен. В историческите среди обаче е прието, че  за пръв път светите братя Кирил и Методий са почетени истински през 1851г., по инициатива на големия възрожденец Найден Геров.

Към края на XIXв. Стоян Михайловски написва текста на  добре познатия ни училищен химн, озаглавен „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методий“ .  Почти десет години по-късно, Панайот Пипков става “виновникът” за чудесната музиката към химна.

Разбира се, празникът не се отбелязва само в България, а и в други държави, където кирилицата и делото на Солунските братя не е забравено, включително Русия, съседна Македония и др. Любопитен факт е, че тази година за пръв път официални чествания ще има и в Сърбия.

Традиционно празненства за  “Празника на буквите” се провеждат из цялата страна! Eто малко информация за честването в София:


Столична община и Министерството на образованието организират празнично общоградско шествие по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 МАЙ.  Началото на шествието е в 10.30 ч., от Археологическия музей до Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”.

В 11.00 ч. започва официалната церемония пред паметника на светите братя Кирил и Методий. Програмата включва тържествен водосвет, изпълненение на хора на Националното музикалното училище „Любомир Пипков”, участие на деца от 22 СОУ „Г.С. Раковски” и 60 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”.

Слова ще произнесат президентът на Република България – Росен Плевнелиев, кметът на София – Йорданка Фандъкова и други. Националната гвардейска част и Представителният гвардейски духов оркестър ще изпълнят тържествения ритуал.

След края на церемонията, в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” може да бъде разгледана Националната изложба „Благословен с мъдростта”, посветена на 1100-годишнината от кончината на св. Климент Охридски.

С БЕЗПЛАТЕН ВХОД за столичани и гостите на града ще работят Зоологическа градина-София, парк-музей „Врана“, Регионален исторически музей-София и Софийска градска художествена галерия.

Текст: Столична община, Дирекция Култура


Екипът на Даскал Ви пожелава весело посрещане на празника!