Имат ли почва у нас смарт класните стаи и какъв е броят им?

smart_boards_for_education

Смарт класната стая е характерна с иновативния начин на обучение, а именно дигитализирането на целия процес, използвайки модерни таблети, монитори, видео материали, камери и др., чрез които да се привлече желанието на ученика към обучението.

Определено можем да кажем, че смарт класните стаи са бъдещето на развитието в процеса на обучение. Международно проучване показва, че от материала, преподаван по традиционен начин усвояването е едва 5 %, докато интерактивната форма дава скок до 75%.

Модерната класна стая подпомага работата както на децата, така и на преподавателя. Учениците, използвайки таблети имат възможност да гледат по интерактивен начин учeбния си материал чрез филмчета и видео клипове. Разработват самостоятелни казуси, както при проектите. Посредством технологиите, преподавателят от своя страна има възможност в реално време да следи действията на всеки един ученик, тъй като в смарт класните стаи често има монитори, камери, следящи концентрацията на учениците. Заданията и домашните на учениците в дигиталната среда са много по-интересни и засилват тяхната любознателност.

До момента съществуват пет смарт стаи:

  • Училище 23-то СОУ “Фредерик Жолио-Кюри” (София)
  • “София Тех Парк”- по проекта на Samsung и Junior Achievement Bulgaria. В тази смарт стая освен стандартните таблети, електронна дъска и професионални екрани, стаята ще има възможност за конферентна видео връзка с останалите смарт класни стаи (София)
  • Последната новооткрита смарт класна стая е в 125 СУ “ Боян Пенев”, която представлява лаборатория по математика (София)
  • Математическа гимназия “Акад. Кирил Попов” (Пловдив)
  • “Търговската гимназия” (Бургас)

Смарт класните стаи са вече реалност и продължават да се разрастват, оборудвани със специални дъски и лаптопи, таблети и др. Интегрирането на технологиите в образователния процес е вече достъпно. В дигиталната среда на платформата www.daskal.eu ще откриете полезни уроци с необходима за вас информация или урок, разработен във видео материал.

Виртуална класна стая – предимства и недостатъци

Предимства и недостатъци на виртуалнат класна стая.

Виртуалната класна стая представлява онлайн учебна среда, която може да бъде уеб базирана и достъпна чрез портал или основана на софтуер, изискващ сваляне на изпълним файл. Подобно на реална класна стая, виртуалната стая предоставя синхронно обучение, т.е. учителят и учениците попадат във виртуалната учебна среда едновременно. Имат възможността да общуват, да гледат презентации или видеоклипове, да взаимодействат помежду си и да се ангажират с ресурси в работни групи. Continue reading “Виртуална класна стая – предимства и недостатъци”

Съвременни методи за интегриране на деца със специални образователни потребности (СОП)

Group of business people assembling jigsaw puzzle

Децата със СОП имат сензорни и физически увреждания, интелектуална недостатъчност, хиперактивност и езиково-говорни нарушения. Нуждаят се от допълнително внимание и подготовка, за да бъдат до възможно най-голяма степен включени в общата среда. Continue reading “Съвременни методи за интегриране на деца със специални образователни потребности (СОП)”

Матура по математика след 7-ми клас

В тази статия се съдържа всичко важно относно матурата по математика след 7-ми клас.
Подготовка за матура по математика след 7-ми клас.

Същност на националното външно оценяване

Националната система за външно оценяване (или по-позната ни като матура) съществува, за да се направи обективна оценка на постигнатите резултати в процеса на българското образование. Такова оценяване се провежда след завършването на четвърти, седми и дванадесети клас и обхваща материалите, които са заложени в учебните програми на учениците до този момент. Continue reading “Матура по математика след 7-ми клас”

Oбразование в Австралия

Австралия отдавна се е доказала като едно от най-добрите места за студентите. Неслучайно всяка година към петия континент заминават повече от половин милион чуждестранни студенти от над 200 различни държави от целия свят. Това се случва най-вече заради факта, че квалификациите, които се получават там, се признават навсякъде и се оказват най-лесния ключ към успешния живот. Continue reading “Oбразование в Австралия”

Няколко иновативни училища ще се появят у нас през 2017

От 2017-та година у нас започва процес по преобразуване на училищата с цел те да отговарят на новата образователна структура, която е залегнала в Закона за училищното образование. А единият от двата предвидени нови стандарта е за определяне на национални и на иновативни училища. Continue reading “Няколко иновативни училища ще се появят у нас през 2017”

Виртуалното образование набира скорост в САЩ и Европа

Aко до преди 20 години не съществуваше такова понятие като виртуално образование, а до преди 10 за него се говореше като рядко и ограничено явление, то днес това вече е практика, която е предпочитана от все повече учащи. През последните няколко години значително се увеличава броят на студентите, които предпочитат да се обучават онлайн за различни дипломи. Според сайта guidetoonlineschools.com в САЩ днес всеки четвърти учещ провежда обучението си онлайн. Continue reading “Виртуалното образование набира скорост в САЩ и Европа”

Нови национални училища с национално отговорни задачи

Както вече стана ясно от проектът на държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, от следващата учебна година училищата ще могат да кандидатстват за статут за “национални” и “иновативни”. На практика това могат да направят абсолютно всички учебни заведения, без значение дали те са държавни, частни, специализирани или духовни. Continue reading “Нови национални училища с национално отговорни задачи”

Бизнесът търси все повече специалисти с комбинация от източен и западен език

ship-105596_1280

Всеки, който поне малко е запознат с развитието на световната икономика, ще се съгласи, че тя днес се отличава с изключителна интегрираност и глобалност – т.е. разпростира се навсякъде, а не е затворена само в Европа, само в Азия, в Америка или Африка. Именно заради тази интеграция бизнесът все повече се нуждае от специалисти, които знаят няколко чужди езика, като най-успешната комбинация се явява владеенето на поне един източен и на поне един западен език. Continue reading “Бизнесът търси все повече специалисти с комбинация от източен и западен език”

Хора с какви умения ще се търсят през 2017-та

freelance-1989333_1280

Каквото и да си говорим за образование, истината е, че съвременните компании не се интересуват толкова от дипломата, колкото от уменията на своите служители. Днес висшето образование представлява само основата, а готовността за постоянно учене, за придобиване на новия умения и знания и адаптивността са ключовите фактори за намирането на добра работа и развиването на успешна кариера. Continue reading “Хора с какви умения ще се търсят през 2017-та”