Как да се доверя на онлайн обучението?

Светът на образованието върви към дигитализиране. Все още обаче онлайн обучението е смела крачка за много хора. От гледна точка на родителя е трудно да се гласува доверие и да се превъзмогне страхът от неизвестното. Как така ще се преподава през компютъра? Толкова ли е надеждно като преподаването лице в лице? Колко пари ще струва? Дали това не е губене на време? Не поемам ли риск?

Доверието е от жизненоважно значение за осигуряване на ефективност във всяка една работа. Който се е запознал с онлайн платформата за обучение на ДАСКАЛ, е наясно, че прозрачността в работата на преподавателите и контакта очи в очи не се губят.

Учителската професия е отворена и винаги ще остане такава, т.е. за всеки един преподавател може да се разбере всичко, независимо как преподава. В платформата на сайта ще се срещнете с действащи учители, които са част от системата на образованието и са в течение на всички новости, които навлизат постоянно в системата през последните години.

Важно е обаче обучаваните да се чувстват уверени, защото ако не се доверят, те просто не се учат толкова бързо, нито печелят необходимата им свобода.

Светът на дигиталното образование е бъдещето. Сега започваме с електронен дневник, изхвърлят се хартиените такива, бележниците ще останат в историята, появяват се електронни учебници, оборудват се всички училища в страната с интернет и поетапно с мобилни устройства и в един момент…

И най-важното, което родителите не трябва да забравят – децата са готови! За тях ученето през мобилни устройства не само, че не е проблем, но е и желан начин на усвояване на материала, но родителите все още не могат да пречупят в себе си  стереотипите, наложени с години, и да се доверят на новите платформи, колкото и да четат за положителните им страни.

Създателите и работещите в нашата онлайн платформа на обучение сме хора, които имаме деца. Изпробвали сме първо върху тях ефекта, който би донесло подобно обучение. И ви казваме – той е стопроцентов, стига да му гласувате доверие.

Това е и подготовка на децата ви за бъдещето. Една голяма част от университети по света вече предлагат изцяло онлайн обучение. Да не говорим за хилядите сертифицирани агенции за квалификация, които и в България, и извън пределите на страната предлагат възможности за обучения в различни области и издават удостоверения, с които успешно може да се работи в определени сфери.

Доверете ни се и покажете на децата си, че живеят във века на дигиталното образование, вдъхнете им самочувствие, като им покажете, че са част от едно ново поколение с различни потребности, а вие сте отговорен родител, който разбира това.