Курс “Преодоляване на стреса”

Daskal.eu организира курс на тема “Преодоляване на стреса”!

Програмата е предназначена за всеки, който е решил да балансира своя вътрешен свят и търси начини за справяне с най-големия проблем днес – стресът.

Запиши се тук!*


Акценти на програмата:

  • Тестуване на подсъзнателните нагласи;
  • До какво може да доведе стресът;
  • Техники за преодоляване на стреса;
  • Нова нагласа за приоритетно разпределение на задачите;
  • Житейски баланс;

Курсът включва практически задания и обсъждане на конкретната проблематика на аудиторията;


Продължителност на курса: 4 часа / 2 сесии по 2 часа/;

Време на провеждане
Всяка събота и неделя от 19,30 до 21,30ч. /възможност за договаряне на дни и часове според участниците/.

Форма на провеждане
Занятията се провеждат   в малка група  от 4/5 човека, изцяло онлайн във виртуалната класна стая на Daskal.eu!  Уроците са на живо с постоянна видео и аудио връзка с преподавателя. Регистрирай се безплатно и разгледай функциите на класната ни стая тук!

Цена: 20 лв.

Запиши се тук!*


Курсът ще се води от даскал Катрин Федина 

Катрин Федина е приложен психолог, юрист, коуч и лектор с над десет годишен стаж в провеждането на коучинг сесии и обучения. Последният й клиент е производствена японска компания, наброяваща над пет хиляди служители. Работи в социалната и бизнес сфера като консултант по Човешки ресурси и развитие на персонала, както и по чуждестранни проекти за развитие на социалната среда. Постига отлични резултати със своите клиенти чрез въздействащ диалог, индивидуален и достъпен подход, обсъждане на реални казуси и примери, упражняване на нови модели на поведение. Занимава се с проблеми като: Лидерство; Кадрова политика; Комуникация в личен план и на работното място; Мениджмънт на мотивацията; Личностна презентация и самоинициатива; Управление на конфликти; Ефективно обучение на възрастни; Успешно представяне на интервю за работа; Ефективен подбор на кандидати; Индивидуално консултиране.

Запиши се тук!*


*Запознай се с политиката за изпълнение на изискванията на GDPR на Daskal тук!