Курс “Презентационни умения”

Искаш да станеш страхотен лектор?
Daskal.eu организира курс на тема “Презентационни умения. Как да бъда страхотен лектор”!

Програмата е предназначена за всеки, на когото се налагат провеждане на презентации пред публика, индивидуални и групови обучения в корпоративна, училищна, социална среда.

Запиши се тук! *


Акценти на програмата:

  • Как изглежда добрия презентатор/обучител;
  • Специфики в обучението на юноши и възрастни;
  • Разпознаване необходимостите на аудиторията;
  • Значение на езика на тялото и разпознаването му в аудиторията;
  • Преодоляване на стреса пред публика;
  • Техники за въздействие и влияние върху аудиторията /привличане на вниманието, дългосрочно запаметяване, прилагане на наученото/.

Освен теория, курсът включва и видео уроци, упражнения, решаване на казуси и разглеждане на индивидуална проблематика.


Продължителност на курса: 6 часа / 3 сесии по 2 часа/;

Време на провеждане
Всеки петък и неделя от 20,30 до 22,30ч. /възможност за договаряне на дни и часове според участниците/.

Форма на провеждане
Занятията се провеждат   в малка група  от 4/5 човека, изцяло онлайн във виртуалната класна стая на Daskal.eu!  Уроците са на живо с постоянна видео и аудио връзка с преподавателя. Регистрирай се безплатно и разгледай функциите на класната ни стая тук!

Цена: 25 лв.

Запиши се тук! *


Курсът ще се води от даскал Катрин Федина 

Катрин Федина е приложен психолог, юрист, коуч и лектор с над десет годишен стаж в провеждането на коучинг сесии и обучения. Последният й клиент е производствена японска компания, наброяваща над пет хиляди служители. Работи в социалната и бизнес сфера като консултант по Човешки ресурси и развитие на персонала, както и по чуждестранни проекти за развитие на социалната среда. Постига отлични резултати със своите клиенти чрез въздействащ диалог, индивидуален и достъпен подход, обсъждане на реални казуси и примери, упражняване на нови модели на поведение. Занимава се с проблеми като: Лидерство; Кадрова политика; Комуникация в личен план и на работното място; Мениджмънт на мотивацията; Личностна презентация и самоинициатива; Управление на конфликти; Ефективно обучение на възрастни; Успешно представяне на интервю за работа; Ефективен подбор на кандидати; Индивидуално консултиране.

Запиши се тук! *


*Запознай се с политиката за изпълнение на изискванията на GDPR на Daskal тук!