Сравнителен анализ на системите за дистанционно обучение

Представяме на вниманието ви един чудесен анализ на най-популярните в момента онлайн системи за дистанционно обучение от господин Борис Михайлов  зам.директор на ОМГ Пловдив и експерт по дистанционни образователни системи. Приятно четене!

   Живеейки в дигиталната ера, ние сме изправени пред феноменални възможности да променим живота си, начините на учене и достъпа до информацията. Но заедно с това сме поставени и пред трудността при избора на  онлайн продукти и решения още повече когато се касае за избор, отнасящ се до нашите деца, до учениците ни.

Навлизането  на цифровите технологии в училищата се превръща в задължителна норма. Предизвикателството за училищното ръководство и за учителите се състои в това, да се вземе информирано решение коя интернет базирана учебна система ще бъде най-добра за училището, преподавателите и учениците. За съжаление, отговорът не е прост, затова ще разгледаме някои ключови области на сравнение на три от тези системи и ще имате възможност да решите сами.