Имат ли почва у нас смарт класните стаи и какъв е броят им?

smart_boards_for_education

Смарт класната стая е характерна с иновативния начин на обучение, а именно дигитализирането на целия процес, използвайки модерни таблети, монитори, видео материали, камери и др., чрез които да се привлече желанието на ученика към обучението.

Определено можем да кажем, че смарт класните стаи са бъдещето на развитието в процеса на обучение. Международно проучване показва, че от материала, преподаван по традиционен начин усвояването е едва 5 %, докато интерактивната форма дава скок до 75%.

Модерната класна стая подпомага работата както на децата, така и на преподавателя. Учениците, използвайки таблети имат възможност да гледат по интерактивен начин учeбния си материал чрез филмчета и видео клипове. Разработват самостоятелни казуси, както при проектите. Посредством технологиите, преподавателят от своя страна има възможност в реално време да следи действията на всеки един ученик, тъй като в смарт класните стаи често има монитори, камери, следящи концентрацията на учениците. Заданията и домашните на учениците в дигиталната среда са много по-интересни и засилват тяхната любознателност.

До момента съществуват пет смарт стаи:

  • Училище 23-то СОУ “Фредерик Жолио-Кюри” (София)
  • “София Тех Парк”- по проекта на Samsung и Junior Achievement Bulgaria. В тази смарт стая освен стандартните таблети, електронна дъска и професионални екрани, стаята ще има възможност за конферентна видео връзка с останалите смарт класни стаи (София)
  • Последната новооткрита смарт класна стая е в 125 СУ “ Боян Пенев”, която представлява лаборатория по математика (София)
  • Математическа гимназия “Акад. Кирил Попов” (Пловдив)
  • “Търговската гимназия” (Бургас)

Смарт класните стаи са вече реалност и продължават да се разрастват, оборудвани със специални дъски и лаптопи, таблети и др. Интегрирането на технологиите в образователния процес е вече достъпно. В дигиталната среда на платформата www.daskal.eu ще откриете полезни уроци с необходима за вас информация или урок, разработен във видео материал.

Виртуална класна стая – предимства и недостатъци

Предимства и недостатъци на виртуалнат класна стая.

Виртуалната класна стая представлява онлайн учебна среда, която може да бъде уеб базирана и достъпна чрез портал или основана на софтуер, изискващ сваляне на изпълним файл. Подобно на реална класна стая, виртуалната стая предоставя синхронно обучение, т.е. учителят и учениците попадат във виртуалната учебна среда едновременно. Имат възможността да общуват, да гледат презентации или видеоклипове, да взаимодействат помежду си и да се ангажират с ресурси в работни групи. Continue reading “Виртуална класна стая – предимства и недостатъци”

Съвременни методи за интегриране на деца със специални образователни потребности (СОП)

Group of business people assembling jigsaw puzzle

Децата със СОП имат сензорни и физически увреждания, интелектуална недостатъчност, хиперактивност и езиково-говорни нарушения. Нуждаят се от допълнително внимание и подготовка, за да бъдат до възможно най-голяма степен включени в общата среда. Continue reading “Съвременни методи за интегриране на деца със специални образователни потребности (СОП)”