Oбразование в Австралия

Австралия отдавна се е доказала като едно от най-добрите места за студентите. Неслучайно всяка година към петия континент заминават повече от половин милион чуждестранни студенти от над 200 различни държави от целия свят. Това се случва най-вече заради факта, че квалификациите, които се получават там, се признават навсякъде и се оказват най-лесния ключ към успешния живот. Continue reading “Oбразование в Австралия”

Няколко иновативни училища ще се появят у нас през 2017

От 2017-та година у нас започва процес по преобразуване на училищата с цел те да отговарят на новата образователна структура, която е залегнала в Закона за училищното образование. А единият от двата предвидени нови стандарта е за определяне на национални и на иновативни училища. Continue reading “Няколко иновативни училища ще се появят у нас през 2017”

Виртуалното образование набира скорост в САЩ и Европа

Aко до преди 20 години не съществуваше такова понятие като виртуално образование, а до преди 10 за него се говореше като рядко и ограничено явление, то днес това вече е практика, която е предпочитана от все повече учащи. През последните няколко години значително се увеличава броят на студентите, които предпочитат да се обучават онлайн за различни дипломи. Според сайта guidetoonlineschools.com в САЩ днес всеки четвърти учещ провежда обучението си онлайн. Continue reading “Виртуалното образование набира скорост в САЩ и Европа”

Нови национални училища с национално отговорни задачи

Както вече стана ясно от проектът на държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, от следващата учебна година училищата ще могат да кандидатстват за статут за “национални” и “иновативни”. На практика това могат да направят абсолютно всички учебни заведения, без значение дали те са държавни, частни, специализирани или духовни. Continue reading “Нови национални училища с национално отговорни задачи”