Бизнесът търси все повече специалисти с комбинация от източен и западен език

ship-105596_1280

Всеки, който поне малко е запознат с развитието на световната икономика, ще се съгласи, че тя днес се отличава с изключителна интегрираност и глобалност – т.е. разпростира се навсякъде, а не е затворена само в Европа, само в Азия, в Америка или Африка. Именно заради тази интеграция бизнесът все повече се нуждае от специалисти, които знаят няколко чужди езика, като най-успешната комбинация се явява владеенето на поне един източен и на поне един западен език. Continue reading “Бизнесът търси все повече специалисти с комбинация от източен и западен език”

Хора с какви умения ще се търсят през 2017-та

freelance-1989333_1280

Каквото и да си говорим за образование, истината е, че съвременните компании не се интересуват толкова от дипломата, колкото от уменията на своите служители. Днес висшето образование представлява само основата, а готовността за постоянно учене, за придобиване на новия умения и знания и адаптивността са ключовите фактори за намирането на добра работа и развиването на успешна кариера. Continue reading “Хора с какви умения ще се търсят през 2017-та”

Предимствата на професионалното образование

Едни от основните слабости и пропуски на образованието в България са недостигът на кадри с професионално образование и ресурсите и времето, които работодатели и работници трябва да отделят за продължаващо професионално обучение. Истината е, че днес особено за фирмите в промишлеността е почти невъзможно да открият подготвени кадри. Continue reading “Предимствата на професионалното образование”

Защо учителите се страхуват от мобилните технологии в класната стая, а не трябва

Тенденцията за използването на мобилни технологии в класната стая с цел преподаване по света, а вече и у нас се увеличава със забележителна скорост и се превръща в нещо съвсем нормално за много училища. Все още обаче някои учители не са склонни да влязат в крак с времето и да включат в своите уроци разнообразието от приложения, които новите технологии предлагат. И това най-често се дължи на факта, че на самите преподаватели им липсват достатъчно познания за работа с тях. Continue reading “Защо учителите се страхуват от мобилните технологии в класната стая, а не трябва”