Забравените деца на България

Образование в селските райони

Един от проблемите на съвременното българско образование е, че то се е превърнало от необходимост в лукс, който не всеки може да си позволи. Continue reading “Забравените деца на България”

Нуждата от допълнително образование

Някой да не е съгласен?
Българите имат нужда от допълнително образование.

Човек се учи цял живот. Или поне така би трябвало да бъде. Много от нас смятат, че образованието се простира до дипломирането в училище или университет, след което започва „суровият живот“ – търсенето на работа и т.н. Въпреки това голяма част от дипломираните българи опират на камък, когато се опитат да открият работа, отговаряща на квалификацията им.  Continue reading “Нуждата от допълнително образование”

Борбата срещу неграмотността

грамотност по държави
Източник: Wikipedia

Учебната система в България от години не е на нивото, на което би ни се искало тя да бъде. Образованието, което децата ни получават в училище, е със съмнително съдържание и стойност, що се отнася до повечето предмети на обучение. Всяка година в мрежата излиза поредният списък с „бисери”, подбрани от кандидатстудентските изпити, които свидетелстват за ниското ниво на познаване на учебния материал. Гледайки един такъв списък, всеки би могъл да направи за себе си заключение по въпроса, на какво равнище е образованието в средното българско училище. Но което е по-лошо, това равнище не е по-високо и в началните класове, които са изключително важни за развитието на детето. Continue reading “Борбата срещу неграмотността”

Иновативни практики в образованието

новости и промени в образованието

Традиционният метод на обучение остарява и всеки може лесно да се увери в това. Все по-често се случва да чуем гласа на недоволните ученици, недоволните учители, недоволните родители… изглежда, че конвенционалното образование вече не може да осигури оптимално знание за съвременното общество. Затова и ставаме свидетели на навлизащите нови, модерни практики, които действат на различен от досегашния принцип. Continue reading “Иновативни практики в образованието”